Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal este reglementata in Romania de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
S.C. VIRTUALBOX S.R.L. respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site in vederea efectuarii de cumparaturi on-line.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. VIRTUALBOX S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de S.C. VIRTUALBOX S.R.L. in conformitate cu urmatoarele scopuri: In vederea indeplinirii scopului site-ului Drivesafe.ro de a furniza oferte si emitere de polite de asigurare, datele furnizate de client/utilizator site-ului Drivesafe.ro sunt transmise catre Asiguratorii parteneri, platformele brokerului de asigurare, institutii ale statului pentru raportari si verificari.
Refuzul dvs. de a comunica datele determina imposibilitatea finalizarii comenzilor si emiterea politelor de asigurare.
Pentru intrebari si sesizari legate de protectia datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la contact@drivesafe.ro.